..i okolice w słowach, obrazach, wspomnieniach.

Archiwalia

Wykaz prasy z wzmiankami o Sochaczewie, zarówno przedwojennej, jak i powojennej zawierającej artykuły traktujące o historii miasta. W nawiasach podane są odnośniki, do tekstów albo przez nas scyfryzowanych i zamieszczonych na stronie, albo znajdujących się w publicznych archiwach cyfrowych. Do przeglądania bibliotek cyfrowych może być konieczne zainstalowanie wtyczki DjVu browser.


Prasa lokalna 1990-współcześnie

Echo Powiatu

Express Sochaczewski

Ziemia Sochaczewska


 

 • 1911

  1. „Wystawa” – 1 część sprawozdania z wystawy rolno przemysłowej w Sochaczewie – str 5, Łowiczanin nr 10 (4 sierpień 1911) źródło: [link]
  2. „Powiew Wiosny”, „Kurs dla rolników małorolnych” – doniesienia o wyjątkowo łagodnej zimie i informacja o kursach dla rolników – str 5, Łowiczanin nr 31 (29 grudnia 1911) źródło: [link]
 • 1914

  1. Z Warszawy do Łodzi (śladami Niemców) cz 1 – Przez Błonie, Sochaczew, Łowicz – str 1, Rozwój nr 250 (3 listopad 1914) źródło: Regionalia Ziemi Łódzkiej [link]
  2. Wiadomości z Królestwa Polskiego – Opis Sochaczewa i okolic po przejściu frontu –  str 2, Postęp nr 157 (7 listopad 1915) źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [link]
 • 1915

  1. Wojna – przedruk sprawozdania wojennego z „Echo de Paris” – str 1, Postęp nr 6 (9 styczeń 1915) źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [link]
  2. Wojna – krótka historia Sochaczewa, dotkniętego wojną – str 1, Postęp nr 7 (10 styczeń 1915) źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [link]
  3. O walkach pod Borzymowem – str 1, Postęp nr 36 (14 luty 1915) źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [link]
  4. Za nimi śmierć i pożoga… – Sprawozdanie z działań wojennych w Sochaczewie – str 3, Co Tydzień : pismo ilustrowane poświęcone chwili bieżącej. nr 1 (1 marca 1915) źródło: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego [link]
  5. Wschodnia widownia wojny – Sprawozdanie z działań wojennych w okolicach Sochaczewa str 1 Postęp nr 133 (15 czerwiec 1915) źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [link]
  6. „Z Sochaczewskiego” – Opis skali zniszczeń wojennych w powiecie SochaczewskimGazeta Gdańska Nr. 3 (listopad 1915) źródło: [link]
 • 1916

  1. Pomoc Królestwu – kwoty zapomogowe wypłacane miejscowością dotkniętym wojną – str 4, Postęp nr 17 (22 styczeń 1916) źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [link]
  2. Z Królestwa – Poczty w Polsce – funkcjonowanie urzędów pocztowych. – str 6, Postęp nr 59 (12 marzec 1916) źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [link]
  3. Z ostatniej podróży po Królestwie – korespondencja ze zniszczonego Sochaczewa – str 2, Postęp nr 154 (lipiec 1916) źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [link]
  4. Urzędy pocztowe -Sochaczew na liście miast, w których oddano do użytku urzędy pocztowe – str 4, Postęp nr 157 (13 lipiec 1916) źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [link]
 • 1917

  1. Obóz jeńców Polaków w Celle-Sheuen – lista nr 8 – Na liście nazwisko szewca z Sochaczewa, Jana Newczyńskiego – Głos nr. 59 (4 maj 1917) źródło: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego [lista][link]
 • 1918

 • 1925

  1. W obronie nieuctwa – Komentarz do skreślenia niepiśmiennych członków PPS z list wyborczych do Rady Miejskiej w Sochaczewie. – str 10, Myśl Narodowa nr 15 (11 kwietnia 1925) źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [link]

 

 • 1927

  1. Sochaczew bez chleba – strajk piekarzy – str 2, Rozwój nr 34 (15 grudzień) źródło: Regionalia Ziemi Łódzkiej [link]

 

 • 1928

  1. „Śmierć z powodu radja” – Opis wypadku porażenia prądem przy montowaniu anteny radiowej. – str 6, Nowy Kurjer nr 250 (28 październik 1928) źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [link]
  2. „Wspomnienia o Szekelym” – Kazimierz Miaskowski, str 20, Nowy Kurjer nr 296 (28 grudzień 1928) źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [link]
 • 1930

  1. „Znowu „sanacja” skompromitowana” – Oskarżenie o korupcje Władysława Wasunga, dyrektora gimnazjum w Sochaczewie – Gazeta Bydgoska Nr 83. (9 kwiecień) źródło: [link]
  2. „Z samorządu miejskiego” – informacja o końcowym etapie budowy elektrowni i zaopatrzenie Sochaczewa w energię elektryczną. –  str. 7, Łowiczanin nr 42 (17 października 1930) źródło: [link]
 • 1931

  1. Protesty wyborcze przed sądem najwyższym – oprotestowanie wyboru posłów z powiatu sochaczewskiego – str 3, Goniec Wielkopolski nr 114 (19 maj 1931) źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [link]
  2. Harce pijanego szofera – Pijany kierowca sochaczewskiej karetki zabija cyklistę. – str. 4, Nowy Kurjer nr 140 (20 czerwiec 1931) źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [link]
  3. Statut Sochaczewskiego Powiatowego towarzystwa Łowieckiego źródło: [link]
 • 1932

  1. Łowicz – Centralą Elektryczną trzech powiatów – Zaopatrzenie Sochaczewa w energię elektryczną – str 5, Codzienna Gazeta Handlowa nr 292 (21 grudnia 1932) źródło: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego [link]
  2. Sochaczew – kronika kryminalna i doniesienie o dwóch pożarach w okolicy – str 6, Kurier Warszawski nr 143 (25 maja 1932) źródło j.w [link]
 • 1933

  1. Fabryka Przędzy i Tkanin Sztucznych „Chodaków” – informacje o fabryce – str 5, Codzienna Gazeta Handlowa nr 1 (2 stycznia 1933) źródło: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego [link]
 • 1934

  1. „Dzień sportowy „Sokoła” – Zawody sportowe w płocku, tabela wyników. Wystąpili również zawodnicy z Sochaczewa. – Głos Mazowiecki nr. 195 (27 sierpnia 1934) źródło: Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa [link]
 • 1936

  1. Żydzi o Handlu Polskim – wojna gospodarcza, m.in w Sochaczewie –  str 2, Gazeta Wągrowiecka nr 21 (26 styczeń 1936) źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [link]
  2. Bohaterska śmierć młodego kapłana – Wzmianka o utonięciu prof. Nowaczyńskiego i ks. Cudnego – str 3, Gazeta Wągrowiecka nr 153 (4 lipca 1936) źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [link]
  3. „Wojna o cyfry” – Manifestacje w dniu 15 sierpnia – Sochaczew 3 tys uczestników manifestacji Zjednoczenia Narodowego. – str 2, Nowy Kurjer nr 194 (22 sierpień) źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [link]
  4. Spis Jarmarków na rok 1938 – j.w.t, dowiemy się kiedy można było pójść na targ. – str 23, Orędownik nr 290 (17 grudnia 1937) źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [link]
 • 1938

  1. Oryginalna kara za nieprzychodzenie w sobotę do szkoły – Informacja o zmuszaniu dzieci żydowskich w uczestnictwie w sobotnich zajęciach – Nowy Głos nr. 101 (1 kwietnia 1938) źródło: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego [link][artykuł]
  2. Wykaz czytelników „Głosu”, którzy otrzymali nagrody książkowe – adres A. Gutglasa, Traugutta 16. – str 4, Nowy Głos nr. 128 (9 maj 1938) źródło: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego [link]
  3. Zatonięcie – informacja o utonięciu w Chodakówku dziecka w Utracie – str 7, Nowy Głos nr. 101 (1 kwietnia 1938) źródło: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego [link]
  4. Nagle osiwiał i zaniemówił – Wypadek w Teresinie na torach kolejowych – str 2, Gazeta Wągrowiecka nr 161 (17 lipca 1938) źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [link]
  5. Ograniczenie ruchu na mostach – Zawiadomienie starosty sochaczewskiego o ograniczeniu ruchu na mostach – Głos Mazowiecki nr. 297 (29 grudnia 1938) źródło: Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa [link]
 • 1919

  1. Straszna awantura w pędzącym pociągu – Stacja Sochaczew – str 3, Gazeta Wągrowiecka nr 40 (18 luty 1939) źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [link]

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *